ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

 1. Εκκίνηση πλατεία Ησαΐα
 2. Στάλλου
 3. Αριστερά Βασιλόπουλου (Μητρόπολη)
 4. Δεξιά Γάτου και αμέσως αριστερά επισκόπου Φιλοθέου
 5. Αριστερά Αθανασοπούλου
 6. Αριστερά Κραβαρίτη (πλατεία Κεχαγιά)
 7. Δεξιά Κόμνα Τράκα και αμέσως αριστερά Οδυσσέα Ανδρούτσου
 8. Δεξιά Γάτου
 9. Είσοδος στην Εθνικής Αντιστάσεως (καφέ Αποσπερίτης)
 10. Αριστερά Καραισκάκη
 11. Δεξιά Σαλώνων και αμέσως αριστερά πλατεία Εθνικής αντιστάσεως
 12. Τον κύκλο της πλατείας και έξοδο στη Σαλώνων δεξιά
 13. Δεξιά στην πλατεία Ησαΐα και τερματισμός στο σημείο εκκίνησης